Змiцер Яцкевiч."Малы гербоўнiк Хaлопенiцкай шляхты"

37. КРУКОЎСКIЯ-ЖДАНОВIЧЫ гербу "ЯСТРАБЕЦ"

... Ждановiчы гербу "Ястрабец" былi прызнаны ў дваранстве Мiнскай губ. у 1799 г., а таксама зафiксаваны з гербам "Ждан" у генеалагiчнай таблiцы за 1826 г. па той жа губернi.Adam Boniecki."Herbarz Polski"

ZDAN, 1550, h.Jastrzebiec


Adam Boniecki."Poczet rodow w Wielkiem Ksiestwie Litewskiem w XV i XVI wieku."

Żdan, ciwun trocki w 1495r. Żdan Wojtkowicz, namiestnik markowski w 1502r. Żdan, bojar wilenski, syn Mitka Fedorowicza w 1527r.(ML15). Żdan, syn Chodka, sprzedal czesc Bohi Karskiemu w 1530r.(ML24). Bojarowie kobrynscy: Jakob, Wojciech, Jarosz i Maciej Mikolajewicze Żdanowicze, posiadali Imieniny i Bajkowice (Rew. puszcz.). Żdan Iwanowicz Dymitriewicz, bojar nowogrodzki, procesowal sie w 1552 roku z Puzyna (ML65).
Kasper Niesiecki."Herbarz Polski"

Zdan herb. Tym sie pieczetuja Koilenscy, Kozinscy, Dunscy, Zdanowie. Zdan herbu Jastrzebiec, w ksieztwie Litewskiem, w Pinskim powiecie i Zmudzi, Alexander Zdan, Zdan Michailowicz w Smolenskiem. Sa i Zdanowiczowie w temze ksieztwie, i rozne domy, jedni, ktorzy wedlug Stryjk. fol. 356 ida od Gedrojcia, drudzy z przydomkiem sie pisza, jako podpisal ele kcya Jana Kazimierza Bazyli Zdanowicz Mieciecki w Nowogrodykiem wojewodztwie: inni sie pisza Zdanowicz Nikitynicz, z tuch byl Grzegorz pisarz pokojowy u Lwa Sapiehy; z poslami krolewskiemi jezdzil do Moskwy, kedy gdy Moskwa Ksiazecia Dunskiego drugi raz ch rzcie ch cieli, napisal refutacya madra, w ktorej zbija mocno blad Moskiewski powtornie chrzczacych tych, co sie kacerstwem jakim Zdrazili. Tenze napisal Defensionem Innocetiae Sapiehanae contra Piaseccii Annales, z ktorych pism jego poznac, ze byl czlowiek uczony. Jan Zdanowicz wydal Poema wierszem Polskim na pogrz. Mikolaja Polubinskiego Czesnika Slonimskiego; Vilnae in 4 to 1640. N.Zdanowicz kanonik Smolenski, pleban Mohilowski, w Mohilowie fundowal missya Soc. Jesu z dobr swoich dziedzicznych, co approbowala Konstytucya 1678, fol. 18.

"Tablicy odmian herbowych Chrzanskiego"

CHRZANSKI: TABLICE ODMIAN HERBOWYCH
TABLICA X


Tadeusz Gajl."Polskie rody szlacheckie i ich herby"

ŻDAN, 1500, h.Hipocentaur


Tadeusz Gajl."Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodow"

Zdan h. Jastrzebiec, Kolenski, Lis
Żdan h. Hipocentaur


Alfred Znamierowski."Herbarz rodowy"

Żdan, h. Jasieńczyk
Zdan, h. Jastrzębiec, Lis


Andrzej Brzezina Winiarski."Herby Szlachty Rzeczypospolitej"

Żdan, h. HipocentaurПерапiс ВОЙСКА Вялiкага княства Лiтоўскага 1528 года

ПЕРЕПИСЬ ВОЙСКА ВКЛ 1528 ГОДА.

"Ж"

Ждан, боярин Вiцебскай з-лi 225
Ждан, боярин Вiцебскай з-лi, яго мацi - удава Поддубейская 225
Ждан, зямянин Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 182 адв.
Ждан, татарин Клецкага пав. 213